Có 1 kết quả:

gǎng wān

1/1

gǎng wān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) natural harbor
(2) bay serving as harbor