Có 1 kết quả:

Gǎng Zhū Àò

1/1

Gǎng Zhū Àò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Hong Kong 香港[Xiang1 gang3], Zhuhai 珠海[Zhu1 hai3] and Macau 澳門|澳门[Ao4 men2]