Có 1 kết quả:

Gǎng gǔ

1/1

Gǎng gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong shares