Có 1 kết quả:

Gǎng tiě

1/1

Gǎng tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Hong Kong) MTR (Mass Transit Railway)