Có 1 kết quả:

Gǎng zhá ㄍㄤˇ ㄓㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gangzha district of Nantong city 南通市[Nan2 tong1 shi4], Jiangsu