Có 1 kết quả:

Gǎng lóng Háng kōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong Dragon Airlines (operating as Dragonair), Hong Kong-based international airline