Có 1 kết quả:

kě mù

1/1

kě mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to thirst for