Có 1 kết quả:

yóu shān wán shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go on a scenic tour