Có 1 kết quả:

yóu sǔn

1/1

yóu sǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) peregrine falcon (Falco peregrinus)

Từ điển Trung-Anh

peregrine falcon