Có 1 kết quả:

miǎo wú rén yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) remote and uninhabited (idiom); deserted
(2) God-forsaken