Có 1 kết quả:

jiān dí ㄐㄧㄢ ㄉㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to wash