Có 1 kết quả:

hú guāng shān sè ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄕㄢ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scenic lakes and mountain (idiom); beautiful lake and mountain landscape