Có 1 kết quả:

Hú běi huā qiū

1/1

Hú běi huā qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese Rowan tree
(2) Sorbus hupehensis or Hupeh rowan