Có 1 kết quả:

Hú guǎng

1/1

Hú guǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hubei and Hunan provinces (a Ming dynasty province)