Có 1 kết quả:

Hú bīn qū

1/1

Hú bīn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Lakeside district
(2) Hubin district of Sanmenxia city 三門峽市|三门峡市[San1 men2 xia2 shi4], Henan