Có 1 kết quả:

Xiāng jūn

1/1

Xiāng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hunan army, irregular force formed in 1850s to fight the Taiping heavenly kingdom rebellion