Có 1 kết quả:

Huáng yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huangyuan county in Xining 西寧|西宁[Xi1 ning2], Qinghai