Có 1 kết quả:

yān mò wú wén ㄧㄢ ㄇㄛˋ ㄨˊ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pass into oblivion