Có 1 kết quả:

tāng lì shuǐ

1/1

tāng lì shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tonic water