Có 1 kết quả:

tāng sháo

1/1

tāng sháo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soup ladle