Có 1 kết quả:

tāng bāo

1/1

tāng bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling