Có 1 kết quả:

tāng pán

1/1

tāng pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soup plate

Một số bài thơ có sử dụng