Có 1 kết quả:

tāng pán ㄊㄤ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

soup plate

Một số bài thơ có sử dụng