Có 1 kết quả:

tāng wǎn

1/1

tāng wǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soup bowl