Có 1 kết quả:

tāng lèi

1/1

tāng lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soup dishes (on menu)