Có 1 kết quả:

shī wěn

1/1

shī wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

French kiss