Có 1 kết quả:

shī pó

1/1

shī pó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shiva (Hindu deity)