Có 1 kết quả:

shī dā dā

1/1

shī dā dā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soaking wet