Có 1 kết quả:

shī yī

1/1

shī yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wetsuit