Có 1 kết quả:

kuì jūn

1/1

kuì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

routed troops