Có 1 kết quả:

kuì làn

1/1

kuì làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fester
(2) to ulcerate