Có 1 kết quả:

gài dí

1/1

gài dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wash