Có 1 kết quả:

liū hào

1/1

liū hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to slink off