Có 1 kết quả:

gōu gǔ

1/1

gōu gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gully