Có 1 kết quả:

Pǔ jùn

1/1

Pǔ jùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a Qing prince who was the designated successor to emperor Guangxu until the Boxer uprising