Có 1 kết quả:

wēn hé xìng

1/1

wēn hé xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tenderness