Có 1 kết quả:

wēn hé pài

1/1

wēn hé pài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

moderate faction