Có 1 kết quả:

wēn hé pài ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

moderate faction