Có 1 kết quả:

Wēn gē huá

1/1

Wēn gē huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Vancouver (city in Canada)