Có 1 kết quả:

wēn shì

1/1

wēn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

greenhouse

Một số bài thơ có sử dụng