Có 1 kết quả:

wēn shì qì tǐ ㄨㄣ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

greenhouse gas