Có 1 kết quả:

wēn chā ㄨㄣ ㄔㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

difference in temperature