Có 1 kết quả:

wēn dài

1/1

wēn dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

temperate zone

Một số bài thơ có sử dụng