Có 1 kết quả:

wēn dù tī dù ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄊㄧ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

temperature gradient