Có 1 kết quả:

wēn nuǎn ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

warm

Một số bài thơ có sử dụng