Có 2 kết quả:

Wēn quánwēn quán

1/2

Wēn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Arishang Nahiyisi or Wenquan county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang

Một số bài thơ có sử dụng

wēn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot spring
(2) spa
(3) onsen

Một số bài thơ có sử dụng