Có 1 kết quả:

wēn xù ㄨㄣ ㄒㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

warm