Có 1 kết quả:

wēn xí

1/1

wēn xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to review (a lesson etc)