Có 1 kết quả:

wēn liáng

1/1

wēn liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

warm and kind

Một số bài thơ có sử dụng