Có 1 kết quả:

hùn zhuó

1/1

hùn zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 混濁|混浊[hun4 zhuo2]