Có 1 kết quả:

nì zhí

1/1

nì zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to neglect one's duty
(2) dereliction of duty