Có 1 kết quả:

pāng tuó dà yǔ

1/1

pāng tuó dà yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

torrents of rain (idiom)